Fordel

Selskapets kjernenøkkelteknologier har nådd den internasjonale ledende posisjonen på nivået, og det kumulative antallet patentsøknader oversteg 200.

JINSP Company Limited

JINSP Company Ltd. er et profesjonelt selskap med spektral deteksjonsteknologi som kjernen.Kommer fra Tsinghua University, og er tilknyttet CNNC nå.

JINSP Company Limited

JINSP Company Ltd. er et profesjonelt selskap med spektral deteksjonsteknologi som kjernen.Kommer fra Tsinghua University, og er tilknyttet CNNC nå.Etter 15 år med teknologiakkumulering har selskapets kjernenøkkelteknologier nådd den internasjonale ledende posisjonen på nivået, og det kumulerte antallet patentsøknader oversteg 200.